A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU YADDA AKE AIKI DA NMAP – NETWORK MAPPER – STEP BY STEP – STAY CONNECTED