TERMUX TUTORIALS

LOCATION TRACKING HAUSA

A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU...

TERMUX #45 – YADDA ZAKU SHIGA TERMUX DINKU A KO INA KUKE

https://www.youtube.com/embed/jn6vMVQZkDA A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU...

TERMUX #44 – YADDA AKE TRACKING DIN IP ADDRESS A TERMUX

https://www.youtube.com/embed/Gv0ZKIJRzLQ A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU...

TERMUX #43 – YADDA AKE INSTALL DIN LINUX A TERMUX – TERMUX HAUSA

https://www.youtube.com/embed/gr058jzHco0 A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU...

TERMUX HAUSA #42 – YADDA AKE GANO ACCOUNTS DIN MUTANE NA SOCIAL MEDIA A TERMUX

https://www.youtube.com/embed/oddo_Ow24sw A WANNAN VIDEO DIN ZAMU KOYA MAKU...